Mã : Kendyparis50k
Giá trị : 50.000 Đ
Điều kiện : Đơn hàng tối thiểu 1.000.000đ